Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Έφυγα μακριά...


«Εκεί που διασταυρώνονται τα βουνά.
Στην κορυφή του βουνού, ούτε ξέρω που.
Περιπλανήθηκα εκεί που το μυαλό
και η καρδιά μου έμοιαζαν χαμένα.
Έφυγα μακριά…»

(Τραγούδι ονείρου – Papago, Ινδιάνοι της Ανατολικής Αριζόνας)